GRAFİK TASARIMDA KARİYER OLUR MU?

“Kariyerini grafik tasarım üzerine kurgulamak isteyenler, şirketlerin kendilerinden beklentilerini iyi değerlendirmeleri ve geleceklerini buna göre düzenlemeleri gerekecektir.”

Bu yazımızda hem grafik hem de tasarım kelimelerinden meydana gelen birleşik bir sanat kolunda kariyer yapmak ve gelişmek nasıl olabileceğinden biraz bahsetmek istiyorum. Grafik tasarımın en geniş ve bilinen tanımı; Bir mesajı iletmek için metnin ve görsellerin görülebilir düzlemde organize edilmesidir. Baskı, ekran, hareketli film, reklam, animasyon, iç mimari, paketleme, projelerin görselliği, Web siteleri, etkili sunumlar, eğitim gibi birçok ortamda uygulanabilir. Temel ilkeleri hizalama, denge, karşıtlık, vurgulama, hareket, oran, yakınlık, tekrarlama, ritm, ve birlikdir.
Tasarım sözcüğü ile de; İşaretlemek, iz bırakmak, not etmek, altını çizmek, damga vurmak, özgün olmak, farklı olmak, belirginleştirmek, ayrıştırmak eylemleri vurgulanır. Dolayısıyla grafik tasarımın en kısa olarak tanımı resmin stilize edilmiş halidir.
Günümüzde grafik tasarım her sektör için giderek daha da önemli hale gelen bir iş koludur. Logo ve kurumsal kimlikten, görsellik ve fikir üretme tasarımına kadar çok farklı alanlarda hizmet veren grafik tasarımcılar şirketler için geçmişte olduğundan daha kritik bir role sahip olmaktadırlar. Kariyerini grafik tasarım üzerine kurgulamak isteyenler, şirketlerin kendilerinden beklentilerini iyi değerlendirmeleri ve geleceklerini buna göre düzenlemeleri gerekecektir.
Grafik tasarımcıların başarılı olabilmeleri için duygu ve düşüncelerini çizgilerle ve grafiklerle anlatabilme kabiliyetine sahip olmaları gerekir. Sanatsal yönlerinin daha güçlü olması bu konuda onlara çok iyi bir başarı getirecek ve kariyerlerine yön verecektir. Çalışma alanları son derece geniştir. Algılama da incelik ve hayata farklı perspektiflerden bakabilmeleri son derece önemlidir. Her konuda stratejik bir düşünme biçimi geliştiren tasarımcılar hem meslek yaşantılarında hem de özel hayatlarında son derece pratiktirler.
Bugün hem kurumsal hem de sanat dünyasında tasarım eskisinden daha fazla önemseniyor. Şirketler kurumsal kimlikleri, outdoor reklamları, ilan tasarımları ve logoları söz konusu olduğunda fikir ve görsel üretkenliği önemsiyor, farklılığın üzerinde duruyor. Grafik tasarımcılarının ve kariyer yolunu çizmeye hazırlanan tasarım uzmanları için görev etkinliklerini artırmada şu hususlar üzerinde durmalarında fayda vardır.

Tasarım etkinlikleri
Görev süresince grafik tasarım ve benzeri konularda basit sergilerden profesyonel etkinliklere kadar geniş bir yelpazede tasarım etkinliklere katılarak tecrübe kazanmalıdır. Burada bulacağı kişisel çalışmalardan istifade etmek ve modern tasarıma dair uygulamalarda fikir sahibi olmak çok önemli. Kurumsal dünyada ve tasarım atmosferinde neler olup bittiğini anlamak, değerlendirmek ve gerektiğinde daha deneyimli kişilerle etkileşim içinde olmak gerekir.

Projelere gönüllü katılmak
İyi bir grafik tasarımcı piyasada fazlasıyla önemseniyor. Sadece kendi görev tanımlarında belirtilen görev çerçevesindeki çalışmalarla yetinmeyip şirketinin bütün projelerine katılmak, tasarımlar yapmak sağlam bir deneyimi beraberinde getiriyor. Bu şekilde öne çıkmak ve farkını ortaya koymak kariyerini de geliştirir ve hatta yön verir. Böylece şirkette projelerin nasıl yürütüldüğünü görmek, yaptığı işlerin daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlamak ve tasarım kurallarını daha iyi gözlemlemek açısından çok değerlidir.

Diğer yetenekler
Şirketlerde konusu ile ilgili görev alan grafik tasarımcılar rutin programları ve işleri dışında varsa başka özelliklerini de öne çıkarması önemli. Eğer başka teknik beceriler, uzmanlık, dil ya da eğitim bilgileri varsa kariyeri için mutlaka yeteneğini mevcut diğer platformlara eklemek ve kendini göstermek gerekiyor.

Kişisel gelişim
Grafik tasarım bugün bir sanat kolu ve pek çok başka dalla etkileşim içerisindedir. Hatta şirketlerde Kurumsal iletişim başta olmak üzere diğer birimlerle de yakın temasta olmalıdırlar. Farklılık meydana getiren bir grafik tasarım uzmanı olmak için pazarlama konseptleri, sinema, resim, kitap, iş geliştirme, kurumsal yönetim gibi pek çok farklı koldan da destek almak önemlidir. Bu nedenle tasarımcıların bol bol okuması, trendleri ve teknikleri takip etmesi gerekiyor.
Tüm bunların sonucu olarak fonksiyonellik açısından ticari amacına tam ulaşmayan hem de estetik açıdan uygun olmayan kifayetsiz tasarımlar boşa gitmekte ve maliyetleri çöpe atılmaktadır. Şirketlerin ulusal ve uluslararası alanda prestijini yükselmesi, iş kalitesinin artmasında en önemli etken kurum kimliği çalışması olduğu gerçeği çok iyi bir grafik tasarımcının elinin değmesi ile sağlanacağı düşünülmelidir.

Sonuç olarak; Grafik tasarımcılar kariyerleri için görsellikte, iletişimde, düşüncede ve piyasadaki gelişmelere karşı her zaman hazır olmaları gerekiyor. Önce kendilerini tanımalarını sonra yeteneklerini geliştirmeyi tavsiye ediyoruz. Bir tasarımcı olarak sizler; iş yapış şekillerinin ve hatta yıllar içinde estetik yönden kendinize eklediklerinizin ya da yine bu yıllar içinde kaybedeceklerinizin, kariyer planınızı büyük bir ihtimalle değiştirebilecektir. “Planlarınızı yaparken gerçekçi olmanız çok önemlidir. Farklılık meydana getirmelisiniz.! Günümüzde en önemli olan şeylerden biri de zaten bu……


İlhan TANRIYAR / Proje ve Yönetim Danışmanı
www.ilhantanriyar.com