İlhan Tanrıyar

Yönetim danışmanı

Şirkette uzun süredir çalışan kişiler bir süre sonra iş körlüğü yaşayıp, mevcut sorunları veya eksiklikleri göremeyebilir. Yönetim danışmanı, şirketteki eksiklikleri ve sorunları tespit ederek zamanında müdahale edilmesini sağlar. Uzman bir üçüncü göze her zaman ihtiyaç duyulabilir. Mevcut sistemi değerlendirmek, geliştirmek veya verimliliği artırmak, yenilik yapmak üzere adil, etik, ilkeli ve şeffaf bir şekilde yönetim danışmanlığı yapılır.

BAŞLA

Hizmetlerim

Müşteri talebinin analizi ve durum tespiti;

Firma üretim veya hizmet sektöründe olsun yapmış olduğu hizmetin tam algılanması için ihtiyaç talebi ile hizmeti tam segmente edilir. Şirketin mevcut durumu tespit edilerek, toplanan bilgilerden bir rapor çıkarılır. Raporda ortaya çıkan eksikliklerle ilgili olarak yönetim danışmanlığının tamamında veya alt konularında çözüm önerileri geliştirilir.
Yönetim danışmanlığının alt konularına uygun şirkete ait proje dosyası hazırlanır ve takdim edilir.

KURUMSAL YÖNETİM

Kurumsal yönetimden önce şirketin kurumsallaşmış olması gerekir. Dolayısıyla şirketin faaliyetlerinin bireylerin varlığına bağlı olmadan sürdürebilmesi ve geliştirilmesi için gerekli olan ve o şirkete ait yapının kurulması

Şirketin kendi iç dinamiklerinden başlayıp dış dinamiklerin de etkisiyle maruz kaldığı tüm aşamalar değerlendirilir.

Operasyonel ve destek süreçlerini kapsayan yeni şirket amaçları, kültürü ve faaliyet yapısı tespit edilir veya revize edilir.

STRATEJİK YÖNETİM

Yönetim kurulu ve üst yönetim organları fonksiyonlarına ve işlevsel duruma göre oluşturulur. Sorumluluklar tayin ve tespit edilir.

Sürelerine göre Stratejik hedefler tespit edilir. Hedeflere nasıl ulaşacağının alt hedefleri, süreçler ve performanslar hazırlanır.

Şirketin uzun vadede daha verimli ve kârlı çalışmasını sağlayacak stratejik yönetim sistemi kurulur.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Şirketler teknolojiye, araştırma ve geliştirmeye, araç ve gereçlere yapılan yatırımlarla kurulmaktadır. Başarı ve süreklilik için bu faktörler yeterli gelmemektedir. Başarı ve başarısızlığı ortaya çıkaran en önemli etkenin insan ve insan kaynağı olduğu gözden kaçırılmamalıdır

İnsan kaynakları sistemleri ile kurumsal ve bireysel başarı her zaman yakalanır. Sonuçta İnsan kaynakları politikaları, süreçleri, fonksiyonları ve alt konuları oluşturularak doğru insanı doğru işte çalıştıracak sistemler kurulur.

SÜREÇ İYİLEŞTİRME

Şirket faaliyetlerin kurulumu ve işletilmesi yönetim sistemleri ve ilgili süreçlerden meydana gelir. Süreçlerin ortak hedefler doğrultusunda yeniden incelenerek kurumsal yapısı, iş performansları,sonuçları, organizasyonun beklentilerine göre geliştirilir.

BÜYÜME STRATEJİLERİ

Öncelikle büyümenin stratejisi tespit edilir. Şirketin hali hazırda devam etmekte olan işini daha üst büyüme seviyelerine taşıma ve sürekli olabilecek bir biçimde projesi yapılır. Şirketin iş yapma analizi değerlendirilerek büyüme bir değişim olarak ele alınır.

YENİDEN YAPILANMA

Şirketlerin rekabet koşullarına uyabilmeleri ve müşterilerine daha iyi, daha kaliteli, daha çabuk ve daha ucuz hizmet sunabilmeleri için, iş yapma usul ve süreçlerini köklü bir şekilde değiştirmek, yenilemek, geliştirmek dolayısıyla yeniden yapılanmayı gerektirebilir. Bunun için yeniden yapılanmaya götürecek sebepler incelenir, tespit edilir. Sebep sonuç ilişkisi ile projelendirilir.

FRANCHİSE YÖNETİM SİSTEMİ

Bir dağıtım ve pazarlama sistemi olan Franchisingin şirkette kurulum modelinin oluşturulması ve bağımsız ticari ilişkilerinin en uygun hangi usul ve kurallarla projelendirilmesi sağlanır.


Hakkımda

about img

Hakkımda

Proje ve yönetim danışmanı

Eğitim : KHO. - Ankara Ün.Dil Tarih Coğ.Fak. - A.Ü.İşletme Fak.

Deneyim : Kapıkule gümrük kontrolörlüğü, İHA kurumsal kurulum çalışmaları ve Gn.Md.yrd.lığı, Tür-Pa A.Ş Oto Org.satış ve teslimat Koordinatörlüğü, Almanya turizm ve ticari şirket kurulumu ve çalışmaları, Avrupa turizm bayilik koordinatörlüğü, Turizm Gn.Md.lüğü, Hac, Umre ve diğer yurtdışı Tur organizasyonları, Özbekistan turu organizasyonu esnasında Semerkant’ta (İtikatdaki imamımız olan İmâm-ı Mâtüridî hazretlerinin kabrinin bulunması ve inşası faaliyetleri), Özbekistan ortak Tic.org.şirket kurulumu ve daha sonra Barter şirketi temsilcilik ve şube yönetimi, (AVRASYA) Türk Cumhuriyetleri ticari organizasyon Projesi ve Barter çalışmaları, Türk Barter A.Ş. kuruculuğu ve Ynt.Krl.Bşk. Yrd.lığı, Proje ve yatırımlardan sorumlu Gn.Md.Yrd.lığı, Franchise yönetimi ve kurulumu, Altın Emlak A.Ş.Ynt.Krl. Üyeliği ve danışmanlığı,Türk Barter A.Ş. proje danışmanlığı, Osmanlı Vakfı kuruculuğu alt yapı çalışmaları ve Müt.Hyt.Bşk.Yrd.cılığı. 2000 yılından itibaren Yönetim sistemleri, İ.Kaynakları yönetimi, Proje yönetim sistemi, pazarlama yönetimi,Kalite yönetim sistemi, Franchising yönetimi gibi kurslar takip edildi ve bunların kendi şirketlerinde etkin kurulumları ve yöneticilikleri yapıldı. Aktif şirket üst düzey yöneticiliğinden sonra 2005 yılından itibaren çeşitli sektörlere ait şirket ve i,şletmelere yönetim ve işletme proje danışmanlığı yapmaktayım.Piyasaya ve Birikimlerime ait çeşitli yazılarım,düşüncelerim ve yaklaşımlarım aylık olarak AGDEM (Avrasya gayrimenkul iş adamları derneğine ait web sitesi ve gazetesinde) ve Türk Barter Ekonomix dergilerinde yayınlanmaktadır. Evli 3 çocuk sahibi. Orta derecede Fransızca ve Yunanca bilmektedir.

İletişim